Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Úloha proteinu Slu7 v sestřihu heterogenní jaderné RNA
Název práce v češtině: Úloha proteinu Slu7 v sestřihu heterogenní jaderné RNA
Název v anglickém jazyce: The role of Slu7 protein in splicing process
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyziol. živočichů a vývoj. biol. (zrušena) (31-150)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. František Půta, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 22.11.2005
Datum zadání: 22.11.2005
Datum odevzdání tištěné podoby:23.08.2006
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2006
Oponenti: doc. RNDr. Daniel Rösel, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK