Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Antagonistická selekce a evoluce pohlavního dimorfismu ve zbarvení u halančíků (Cyprinodontiformes: Aplocheilidae, Rivulidae)
Název práce v češtině: Antagonistická selekce a evoluce pohlavního dimorfismu ve
zbarvení u halančíků (Cyprinodontiformes: Aplocheilidae,
Rivulidae)
Název v anglickém jazyce: Antagonistic selection and evolution of sexual dimorphism in coloration
in killifish (Cyprinodontiformes: Aplocheilidae, Rivulidae)
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra ekologie (31-162)
Vedoucí / školitel: RNDr. Ondřej Sedláček, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.11.2005
Datum zadání: 15.11.2005
Datum odevzdání elektronické podoby:15.09.2006
Datum proběhlé obhajoby: 15.09.2006
Oponenti: doc. RNDr. Martin Reichard, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK