Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Regionální analýza zaměstnanosti v Česku od 90. let se zaměřením na terciérní sektor
Název práce v češtině: Regionální analýza zaměstnanosti
v Česku od 90. let se zaměřením na
terciérní sektor
Název v anglickém jazyce: REGIONAL ANALYSIS OF EMPOYMENT IN THE TERTIARY SECTOR IN THE CZECH REPUBLIC IN THE 90´S
Akademický rok vypsání: 2004/2005
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Jiří Blažek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 13.10.2005
Datum zadání: 13.10.2005
Datum proběhlé obhajoby: 29.05.2006
Oponenti: Mgr. Pavel Csank
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK