Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Současný životní styl středoškolské mládeže
Název práce v češtině: Současný životní styl středoškolské mládeže
Název v anglickém jazyce: Contemporal life style of teenagers from high schools
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra antropologie a genetiky člověka (31-110)
Vedoucí / školitel: RNDr. Blanka Vacková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.01.2006
Datum zadání: 04.01.2006
Datum odevzdání elektronické podoby:25.08.2006
Datum odevzdání tištěné podoby:25.08.2006
Datum proběhlé obhajoby: 15.09.2006
Oponenti: RNDr. Jaroslava Pavelková, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Dotazníkový průzkum o stravování,sportovní aktivitě, kouření, alkoholu a užívání drog
u střeoškolské mládeže. Jejich postoje a chování.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK