Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Leishmanióza v Turecku
Název práce v češtině: Leishmanióza v Turecku
Název v anglickém jazyce: Leishmaniasis in Turkey
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra parazitologie (31-161)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Milena Svobodová, Dr.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.11.2005
Datum zadání: 10.11.2005
Datum odevzdání elektronické podoby:23.05.2006
Datum proběhlé obhajoby: 23.05.2006
Oponenti: doc. RNDr. Jan Votýpka, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Původci, výskyt, vektoři a rezervoároví hostitelé leishmaniózy v Turecku
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK