Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Analýza dostupnosti zdrojů dat o úmrtnosti v Číně
Název práce v češtině: Analýza dostupnosti zdrojů dat
o úmrtnosti v Číně
Název v anglickém jazyce: Analysis of source availability on mortality in CHina
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra demografie a geodemografie (31-360)
Vedoucí / školitel: RNDr. Boris Burcin, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.11.2005
Datum zadání: 15.11.2005
Datum proběhlé obhajoby: 21.09.2006
Oponenti: RNDr. Tomáš Kučera, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK