Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Trendy skolarizace v České republice a porovnání s Evropskou unií
Název práce v češtině: Trendy skolarizace v České republice a porovnání s Evropskou unií
Název v anglickém jazyce: The trends of education in the Czech Republic and their comparison with the European Union
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra demografie a geodemografie (31-360)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.11.2005
Datum zadání: 09.11.2005
Datum odevzdání elektronické podoby:20.09.2006
Datum proběhlé obhajoby: 20.09.2006
Oponenti: doc. RNDr. Ludmila Fialová, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK