Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 322)
Detail práce
  
Studium sukcese v jezerních ekosystémech pomocí makrozbytkové analýzy
Název práce v češtině: Studium sukcese
v jezerních ekosystémech
pomocí makrozbytkové analýzy
Název v anglickém jazyce: Study of long-term vegetation succession on lakes ecosystem
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra botaniky (31-120)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Petr Pokorný, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.11.2005
Datum zadání: 08.11.2005
Datum proběhlé obhajoby: 22.05.2006
Oponenti: Mgr. Libor Petr, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Literární rešerše o studiích sukcese v jezerních ekosystémech během pozdního glaciálu a holocénu v ČR. Dokumentace možných nálezů pomocí vytvoření sbírky semen mokřadních rostlin. Návrh studia konkrétní lokality v rámci DP.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK