Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Význam regenerace ze semen pro změny druhového složení v důsledku pastvy
Název práce v češtině: Význam regenerace ze semen pro změny druhového složení
v důsledku pastvy
Název v anglickém jazyce: Seed regeneration as driver of vegetation changes in grazed grasslands
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra botaniky (31-120)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Zuzana Münzbergová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 23.11.2005
Datum zadání: 23.11.2005
Datum odevzdání elektronické podoby:22.05.2006
Datum proběhlé obhajoby: 22.05.2006
Oponenti: Mgr. Tomáš Koubek, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK