Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 323)
Detail práce
  
Faktory ovlivňující rozšíření dřevin v krajině
Název práce v češtině: Faktory ovlivňující rozšíření dřevin v krajině
Název v anglickém jazyce: Factors influencing spatial distribution of woody plant species
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra botaniky (31-120)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jaroslav Vojta, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 13.05.2006
Datum zadání: 13.05.2006
Datum proběhlé obhajoby: 22.05.2006
Oponenti: RNDr. Petr Petřík, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK