Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Femomém stáří a umírání z pohledu současné společnosti a z biblického hlediska
Název práce v češtině: Femomém stáří a umírání z pohledu současné společnosti a z
biblického hlediska
Název v anglickém jazyce: The Phenomenon of Being Old and Dying as Seen in Contemporary Society and the Bible.
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)
Vedoucí / školitel: doc. ThDr. Václav Ventura, Th.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.12.2003
Datum zadání: 09.12.2003
Datum a čas obhajoby: 15.05.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.05.2006
Datum proběhlé obhajoby: 15.05.2006
Oponenti: prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK