Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Taxonomické postavení a geografické rozšíření endemického poddruhu Krkonoš Cochlodina dubiosa corcontica (Brabenec, 1967)
Název práce v češtině: Taxonomické postavení a geografické rozšíření endemického
poddruhu Krkonoš Cochlodina
dubiosa corcontica (Brabenec, 1967)
Název v anglickém jazyce: Taxonomic position and geographical distribution of endemic subspecies
of Krkonoše Mts. Cohlodina dubiosa corcontica (Brabenec, 1967)
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra zoologie (31-170)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Lucie Juřičková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.09.2006
Datum zadání: 15.09.2006
Datum proběhlé obhajoby: 15.09.2006
Oponenti: RNDr. Jaroslav Hlaváč, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK