Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
GLUTAMÁT KARBOXYPEPTIDASA II JAKO MARKER KARCINOMU PROSTATY
Název práce v češtině: GLUTAMÁT KARBOXYPEPTIDASA II JAKO MARKER KARCINOMU PROSTATY
Název v anglickém jazyce: GLUTAMATE CARBOXYPEPTIDASE II AS A MARKER OF PROSTATE CARCINOMA
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biochemie (31-250)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Jan Konvalinka, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 17.10.2005
Datum zadání: 17.10.2005
Datum odevzdání elektronické podoby:19.06.2006
Datum proběhlé obhajoby: 19.06.2006
Oponenti: prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK