Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Stanovení mastných kyselin v krevní plasmě metodou plynové chromatografie
Název práce v češtině: Stanovení mastných kyselin v krevní plasmě metodou plynové
chromatografie
Název v anglickém jazyce: DETERMINATION OF FATTY ACIDS IN BLOOD PLASMA BY GAS CHROMATOGRAPHY
Akademický rok vypsání: 2004/2005
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce:
Ústav:  
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. František Opekar, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.09.2005
Datum zadání: 08.09.2005
Datum proběhlé obhajoby: 20.09.2005
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK