Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Vytypování antigenů virulenčních faktorů Pseudomonas aeruginosa pro účely pasivní imunizace
Název práce v češtině: Vytypování antigenů virulenčních
faktorů Pseudomonas aeruginosa pro účely
pasivní imunizace
Název v anglickém jazyce: Selection of antigens for passive imunization against virulence factors of Pseudomonas aeruginosa
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biochemie (31-250)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Petr Hodek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 14.10.2005
Datum zadání: 14.10.2005
Datum proběhlé obhajoby: 19.06.2006
Oponenti: PhDr. RNDr. Mgr. Eva Miarková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK