Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
PŘÍSTUPOVÉ CESTY K AKTIVNÍMU MÍSTU CYTOCHROMŮ P450
Název práce v češtině: PŘÍSTUPOVÉ CESTY K AKTIVNÍMU MÍSTU CYTOCHROMŮ
P450
Název v anglickém jazyce: CYTOCHROMES P450 ACCESS CHANNELS TOWARDS THE ENZYME ACTIVE CENTRE
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biochemie (31-250)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Petr Hodek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 14.10.2005
Datum zadání: 14.10.2005
Datum proběhlé obhajoby: 19.09.2006
Oponenti: prof. RNDr. Jiří Hudeček, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Pro detailní informace o tématu, prosím, kontaktujte vedoucího práce.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK