Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Genetická a morfologická variabilita středoevropských buchanek rodu Acanthocyclops
Název práce v češtině: Genetická a morfologická variabilita středoevropských buchanek
rodu Acanthocyclops
Název v anglickém jazyce: Genetic and morphological diversity of Central European populations
of the genus Acanthocyclops
Akademický rok vypsání: 2003/2004
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra ekologie (31-162)
Vedoucí / školitel: RNDr. Martin Černý, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.08.2007
Datum zadání: 15.09.2008
Datum odevzdání elektronické podoby:15.09.2008
Datum proběhlé obhajoby: 15.09.2008
Oponenti: RNDr. Ivo Přikryl
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK