Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Phylogeny, phylogeography and taxonomy of selected members of the family Bosminidae
Název práce v češtině: Fylogeneze, fylogeografie a taxonomie vybraných zástupců
čeledi Bosminidae
Název v anglickém jazyce: Phylogeny, phylogeography and taxonomy of selected members
of the family Bosminidae
Akademický rok vypsání: 2002/2003
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra ekologie (31-162)
Vedoucí / školitel: RNDr. Veronika Sacherová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.10.2002
Datum zadání: 01.10.2002
Datum odevzdání elektronické podoby:26.07.2010
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2010
Oponenti: prof. RNDr. Igor Hudec, CSc
  prof. Dr. Klaus Schwenk
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK