Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Studium stimulace NADPH: cytochrom P450 oxidoreduktasy flavonoidy
Název práce v češtině: Studium stimulace
NADPH: cytochrom P450
oxidoreduktasy flavonoidy
Název v anglickém jazyce: Study of NADPH - cytochrome P450 oxidoreduktase stimulation by flavonoids
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biochemie (31-250)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Petr Hodek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 14.10.2005
Datum zadání: 14.10.2005
Datum odevzdání elektronické podoby:18.09.2006
Datum proběhlé obhajoby: 18.09.2006
Oponenti: RNDr. Julie Fidlerová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK