Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Deficience enzymu cytochrom c oxidasy zkoumaná na modelu myši s knockoutem genu SURF 1 pomocí pokročilých elektroforetických metod
Název práce v češtině: Deficience enzymu cytochrom c oxidasy zkoumaná na modelu myši
s knockoutem genu SURF 1 pomocí pokročilých elektroforetických metod
Název v anglickém jazyce: Investigation of knock-out mice with the deficiency of cytochrome c oxidase using advenced
electrophoretical techniques
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biochemie (31-250)
Vedoucí / školitel: MUDr. Josef Houštěk, CSc., DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 14.11.2005
Datum zadání: 14.11.2005
Datum odevzdání elektronické podoby:19.06.2006
Datum proběhlé obhajoby: 19.06.2006
Oponenti: RNDr. Mgr. Lukáš Stibůrek, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK