Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Porovnání LD50 na potkanech po různé aplikaci - analýza QAAR
Název práce v češtině: Porovnání LD50 na potkanech po různé
aplikaci - analýza QAAR
Název v anglickém jazyce: Comparison LD50 measured with rats after different applications - analysis QAAR
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra analytické chemie (31-230)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Miloň Tichý, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 29.08.2006
Datum zadání: 29.08.2006
Datum proběhlé obhajoby: 18.09.2006
Oponenti: doc. RNDr. Karel Nesměrák, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
rešerže, výpočty
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK