Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Metabolismus vybraných flavonoidů mikrosomálními systémy cytochromu P450
Název práce v češtině: Metabolismus vybraných flavonoidů mikrosomálními systémy
cytochromu P450
Název v anglickém jazyce: THE METABOLISM OF SELECTED FLAVONOIDS BY MICROSOMAL CYTOCHROME P450 SYSTEMS
Akademický rok vypsání: 2004/2005
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce:
Ústav:  
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Petr Hodek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 06.06.2005
Datum zadání: 06.06.2005
Datum proběhlé obhajoby: 22.06.2005
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK