Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Regionální a lokální procesy ovlivňující strukturu zooplanktonních společenstev malých vodních ploch
Název práce v češtině:
Název v anglickém jazyce: Regional and local processes influencing establishment of zooplankton communities in pools
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra ekologie (31-162)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Adam Petrusek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.08.2007
Datum zadání: 05.08.2007
Datum odevzdání elektronické podoby:14.09.2007
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2007
Oponenti: RNDr. Martin Černý, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Rešeršní část práce bude věnována procesům ovlivňující diverzitu zooplanktonu v časných i pokročilejších stádiích kolonizace nově vytvořených vodních ploch (zejména dočasných vod). Praktická část bude věnována diverzitě korýšů (perlooček a klanonožců) tůní v CHKO Kokořínsko.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK