Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Syntéza hydroxybisfosfonátů pro komplexaci kovů in vivo
Název práce v češtině: Syntéza hydroxybisfosfonátů
pro komplexaci kovů in vivo
Název v anglickém jazyce: Synthesis of hydroxybisphosphonates for complexing of metals in vivo
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra organické chemie (31-270)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Ladislav Lešetický, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.10.2005
Datum zadání: 04.10.2005
Datum proběhlé obhajoby: 17.09.2007
Oponenti: doc. Ing. Stanislav Smrček, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Práce je experimentální. Bližší informace podá školitel.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK