Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Derivatizácia N-benzyl alloepimínov alkylačnými činidlami
Název práce v jazyce práce (slovenština): Derivatizácia N-benzyl alloepimínov alkylačnými činidlami
Název práce v češtině: Derivatizace N-benzyl-2,3-allo-epiminu alkylačními činidly
Název v anglickém jazyce: Derivatization of N-benzyl-2,3-allo-epimine by alkylating agents.
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra organické chemie (31-270)
Vedoucí / školitel: RNDr. Mgr. Jiří Kroutil, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.02.2009
Datum zadání: 10.02.2009
Datum odevzdání elektronické podoby:14.09.2009
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2009
Oponenti: Mgr. Jindřich Karban, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Práce je experimentální. Zahrnuje přípravu výchozího N-benzyl-2,3-allo-epiminu pomocí selektivní deprotekce a studium jeho 4-O-alkylace pomocí azidoalkylhalogenidů o různé délce uhlíkového řetězce. Cílem je design modelových látek s různě dlouhými raménky vhodných pro přípravu chirálních stacionárních fází v HPLC.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Experimental thesis. It is foccused on the preparation of N-benzyl-2,3-allo-epimine from levoglucosan and its O-alkylation with azido alcohols of variable carbon chain lenght. These derivatives represent perspective compounds for designing of HPLC chiral stationary phases.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK