Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Studium retence a enantioseparace ±cloprostenolu na CSP na bázi teikoplanin aglykonu v HPLC
Název práce v češtině: Studium retence a enantioseparace ±cloprostenolu na CSP na bázi teikoplanin aglykonu v HPLC
Název v anglickém jazyce: RETENTION AND ENANTIOSEPARATION STUDY OF ±CLOPROSTENOL ON
TEICOPLANIN AGLYCON - BASED CSP IN HPLC
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyzikální a makromol. chemie (31-260)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Eva Tesařová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 11.05.2006
Datum zadání: 11.05.2006
Datum proběhlé obhajoby: 22.05.2006
Oponenti: doc. RNDr. Zuzana Bosáková, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK