Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Geografické aspekty sjednocení Německa: Regionální vývoj východní části země v podmínkách šokové transformace
Název práce v češtině: Geografické aspekty sjednocení Německa: Regionální vývoj
východní části země v podmínkách šokové transformace
Název v anglickém jazyce: GEOGRAPHICAL ASPECTS OF THE UNIFICATION OF GERMANY: REGIONAL DEVELOPMENT OF EASTERN PART OF THE
COUNTRY UNDER THE CONDITIONS OF SHOCK THERAPY
Akademický rok vypsání: 2004/2005
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce:
Ústav:  
Vedoucí / školitel: RNDr. Jiří Tomeš, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 24.05.2005
Datum zadání: 24.05.2005
Datum proběhlé obhajoby: 31.03.2005
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK