Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Stavební vývoj děkanského chrámu sv. Bartoloměje v Kolíně nad Labem
Název práce v češtině: Stavební vývoj děkanského chrámu sv. Bartoloměje v Kolíně nad Labem
Název v anglickém jazyce: Building development of the dean's church St. Bartholomew in Kolín nad Labem
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav pro dějiny umění (21-UDU)
Vedoucí / školitel: Ing. Petr Macek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.08.2007
Datum zadání: 27.08.2007
Datum a čas obhajoby: 27.08.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:27.08.2007
Datum proběhlé obhajoby: 27.08.2007
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
uznaná diplomová práce
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK