Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Srovnání nájmu bytu a nebytových prostor
Název práce v češtině: Srovnání nájmu bytu a nebytových prostor
Název v anglickém jazyce: Comparison of residential and non-residential leases
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanského práva (22-KOP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Josef Salač, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.08.2007
Datum zadání: 27.08.2007
Datum a čas obhajoby: 12.03.2012 00:00
Místo konání obhajoby: PF UK
Datum odevzdání elektronické podoby:06.09.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:05.09.2011
Datum proběhlé obhajoby: 12.03.2012
Oponenti: JUDr. Tomáš Pohl
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK