Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Realita a mediální obraz v kontextu sovětské mýtotvorby (Příběh Jurije Aleksejeviče Gagarina)
Název práce v češtině: Realita a mediální obraz v kontextu sovětské mýtotvorby (Příběh Jurije Aleksejeviče Gagarina)
Název v anglickém jazyce: Reality and media image in the context of Soviet myth-making (The story of Yuri Alekseyevich Gagarin)
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav slavistických a východoevropských studií (21-USVS)
Vedoucí / školitel: doc. Dr. Tomáš Glanc
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.08.2007
Datum zadání: 27.08.2007
Datum a čas obhajoby: 29.05.2007 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 29.05.2007
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: PhDr. Miluše Zadražilová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK