Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Metoda sugestopedie a možnosti jejího využití ve výuce francouzštiny
Název práce v češtině: Metoda sugestopedie a možnosti jejího využití ve výuce francouzštiny
Název v anglickém jazyce: Suggestopedy and it's possibilities in use in French classes in Czech Republic
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Pedagogická fakulta UK (51-900720)
Vedoucí / školitel: Vedoucí práce
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.06.2005
Datum zadání: 21.06.2005
Datum a čas obhajoby: 30.05.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.05.2007
Datum proběhlé obhajoby: 30.05.2007
Oponenti: Oponent B
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK