Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Životní styl seniorů s Alzheimerovou nemocí - možnost terapie
Název práce v češtině: Životní styl seniorů s Alzheimerovou nemocí - možnost terapie
Název v anglickém jazyce: Life style od persons with Alzheimer disease - therapy possibilities
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Kinantropologie (51-400100)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jana Jebavá
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 18.06.2007
Datum zadání: 18.06.2007
Datum a čas obhajoby: 12.09.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:12.09.2008
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2008
Oponenti: doc. PhDr. Miloš Bednář, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
I. Teoretická část
1) Historie a hlavní charakteristika onemocnění Alzheimerovou nemocí
2)Možnosti terapie v minulých dobách - uvedení příkladů
II. Praktická část
1) Kazuistiky - čtyři příklady
2) Možnosti terapie v současnosné době
III. Závěr - diskuse a přílohy
Seznam odborné literatury
Václav příhoda - Ontogeneze lidské psychiky V.díl
Kvapilík,Černá, Vágnerová, Koukolík - publikace o seniorském věku
Jebavá, Slavík - arteterapie
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK