Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vývoj a změny v řízení, organizace a financování sportovního klubu Aritma od počátku 90.let na příkladu vybraného sportovního odvětví
Název práce v češtině: Vývoj a změny v řízení, organizace a financování sportovního klubu Aritma od počátku 90.let na příkladu vybraného sportovního odvětví
Název v anglickém jazyce: The developmental changes in leading, organizing and financing of the sport club Aritma from early 90 s shown on selected sport branches
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Kinantropologie (51-400100)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Marek Waic, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.04.2006
Datum zadání: 15.04.2006
Datum a čas obhajoby: 20.05.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:20.05.2008
Datum proběhlé obhajoby: 20.05.2008
Oponenti: doc. PhDr. Jan Karger
 
 
 
Zásady pro vypracování
1- pomocí přímé metody analyzovat historický vývoj klubu Aritma od poč. 90.let do současnosti
2- komparovat se stavem před rokem 1989
3- analyzovat změny ve způsobu financování
Seznam odborné literatury
Koessl, Štumbauer, Waic- Vybrané kapitoly dějin TK. Praha 2004
Zákon o Tělesné výchově a sportu
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK