Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Sjezdové lyžování žáků s lehkou mentální retardací
Název práce v češtině: Sjezdové lyžování žáků s lehkou mentální retardací
Název v anglickém jazyce: Ski sloping of pupil with light mental retardation
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Sporty v přírodě (51-600400)
Vedoucí / školitel: PaedDr. Jan Hruša, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.09.2005
Datum zadání: 15.09.2005
Datum a čas obhajoby: 07.09.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:07.09.2007
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2007
Oponenti: PhDr. Petra Fořterová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK