Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Dynamika růstu kondičních schopností dětí ve věku 10 - 15 let v atletickém oddílu USK Praha
Název práce v češtině: Dynamika růstu kondičních schopností dětí ve věku 10 - 15 let v atletickém oddílu USK Praha
Název v anglickém jazyce: Dynamics in Condition Improvement in Children Aged 11 - 15 in the Track and Field Club USK Praha
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Atletika (51-600100)
Vedoucí / školitel: PaedDr. Vladimír Korbel
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.04.2004
Datum zadání: 15.04.2004
Datum a čas obhajoby: 27.09.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:27.09.2006
Datum proběhlé obhajoby: 27.09.2006
Oponenti: PaedDr. Jitka Vindušková, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK