Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Názory a postoje trenérů na současný sport
Název práce v češtině: Názory a postoje trenérů na současný sport
Název v anglickém jazyce: The Issue of Coaching in Contemporary Sport
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Pedagogika, psychologie a didaktika (51-400200)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Petr Jansa, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.08.2007
Datum zadání: 30.09.2007
Datum a čas obhajoby: 26.09.2008 10:00
Místo konání obhajoby: UK FTVS
Datum odevzdání elektronické podoby:29.08.2008
Datum odevzdání tištěné podoby:29.08.2008
Datum proběhlé obhajoby: 26.09.2008
Oponenti: doc. PhDr. Jan Kocourek, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK