Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Porovnání aktivity agonistických a antagonistických svalů pomocí EMG při odlišném provádění rytmické stabilizace u vybraného facilitačního vzorce
Název práce v češtině: Porovnání aktivity agonistických a antagonistických svalů pomocí EMG při odlišném provádění rytmické stabilizace u vybraného facilitačního vzorce
Název v anglickém jazyce: Comparison of Agonistic and Antagonistic Muscles Activity by Means of EMG by Different Implementation of Rhythmic Stabilization at Choice Facilitation Pattern
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Fyzioterapie (51-500400)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jiřina Holubářová
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 24.05.2006
Datum zadání: 24.05.2006
Datum a čas obhajoby: 09.05.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:09.05.2007
Datum proběhlé obhajoby: 09.05.2007
Oponenti: PhDr. Michaela Prokešová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK