Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
CC syndrom na podkladě vertebrobasilární insuficience
Název práce v češtině: CC syndrom na podkladě vertebrobasilární insuficience
Název v anglickém jazyce: Cervicocranial syndrome on the basis of the vertebrobasilar insufficiency
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Fyzioterapie (51-500400)
Vedoucí / školitel: Mgr. Kateřina Maršáková
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 25.05.2006
Datum zadání: 25.05.2006
Datum a čas obhajoby: 23.05.2007 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 23.05.2007
Oponenti: Mgr. Šárka Hanušová, PhD.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK