Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Pohybové volnočasové aktivity v životním stylu u romských dětí a mládeže
Název práce v češtině: Pohybové volnočasové aktivity v životním stylu u romských dětí a mládeže
Název v anglickém jazyce: Motional Spare Time Activities in the Gipsy Youth Lifestyle
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Pedagogika, psychologie a didaktika (51-400200)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Petr Jansa, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 23.05.2006
Datum zadání: 23.05.2006
Datum a čas obhajoby: 09.05.2007 13:30
Místo konání obhajoby: katedra PPD
Datum odevzdání elektronické podoby:09.05.2007
Datum proběhlé obhajoby: 09.05.2007
Oponenti: prof. PaedDr. Ludmila Fialová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK