Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Postoje dětí mladšího školního věku k pohybovým aktivitám
Název práce v češtině: Postoje dětí mladšího školního věku k pohybovým aktivitám
Název v anglickém jazyce: Attitudes of younger school age children to physical activities
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Atletika (51-600100)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Mgr. Aleš Kaplan, MBA, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 28.05.2008
Datum zadání: 10.09.2008
Datum a čas obhajoby: 11.09.2009 09:30
Místo konání obhajoby: katedra atletiky
Datum odevzdání elektronické podoby:28.08.2009
Datum odevzdání tištěné podoby:28.08.2009
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2009
Oponenti: PaedDr. Mgr. Jana Kolčiterová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK