Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Monitorování motorické úrovně žáků 6. a 7. tříd vybrané základní školy
Název práce v češtině: Monitorování motorické úrovně žáků 6. a 7. tříd vybrané základní školy
Název v anglickém jazyce: Monitoring of motorial level pupils 6 and 7 classes on chosen elementary school
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Atletika (51-600100)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Mgr. Aleš Kaplan, MBA, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.04.2006
Datum zadání: 15.04.2006
Datum a čas obhajoby: 21.09.2007 13:30
Místo konání obhajoby: seminární místnost katedry atletiky FTVS UK
Datum odevzdání elektronické podoby:05.09.2007
Datum odevzdání tištěné podoby:05.09.2007
Datum proběhlé obhajoby: 21.09.2007
Oponenti: PaedDr. Mgr. Jana Kolčiterová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK