Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Moderní prostředky rozvoje maximální rychlosti (Nástin problému)
Název práce v češtině: Moderní prostředky rozvoje maximální rychlosti (Nástin problému)
Název v anglickém jazyce: Modern means of development of maximum speed
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Atletika (51-600100)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Mgr. Aleš Kaplan, MBA, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 02.05.2007
Datum zadání: 02.05.2007
Datum a čas obhajoby: 04.05.2007 15:00
Místo konání obhajoby: katedra atletiky
Datum odevzdání elektronické podoby:04.05.2007
Datum proběhlé obhajoby: 04.05.2007
Oponenti: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK