Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Politické pozadí XIX. olympijských her 1968 v Mexiku
Název práce v češtině: Politické pozadí XIX. olympijských her 1968 v Mexiku
Název v anglickém jazyce: Political background of the XIX. Olympic Games in Mexiko 1968
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Kinantropologie (51-400100)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. František Kolář, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.04.2005
Datum zadání: 15.04.2005
Datum a čas obhajoby: 19.09.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:19.09.2007
Datum proběhlé obhajoby: 19.09.2007
Oponenti: JUDr. Karel Wendl
 
 
 
Zásady pro vypracování
Autorka bude vycházet nejen z odborné literatury domácí a zahraniční provenience, ale i z archivních pramenů uložených v Národním archivu (fondy ČSTV a ÚV KSČ) a Olympijském studijním centru. Je možné využít i vzpomínek pamětníků, např. Emanuela Bosáka a Karla Wendla.
Seznam odborné literatury
Český olympismus - 100 let
Dokumentace k dějinám českého olympismu, díl 3 1945-1970
Guttmann, A.: The Olympics
Kössl,J.: Dějiny československého olympijského hnutí
Lunzenfichter, A.: Athenes...Pekin (1896-2008)
Miller, D.: Athens to Athens
Senn, A.: Power, Politics, and the Olympic Games
Předběžná náplň práce
Hlavní důraz je položen na politické a společenské okolnosti olympijských her v Mexiku. Stranou však nezůstávají ani samotný průběh her, ani významné sportovní osobnosti.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK