Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Poškození neuronů, hematoencefalické bariéry a následné imunitní reakce během ischemické cévní mozkové příhody po aplikaci endotelinu -1
Název práce v češtině: Poškození neuronů, hematoencefalické bariéry a následné imunitní reakce během
ischemické cévní mozkové příhody po aplikaci endotelinu -1
Název v anglickém jazyce: Damage of Neurons, Blood-brain Barrier and Folowing Immune Reaction During
Ischemic Stroke After Endothelin-1 Application
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Anatomie a biomechanika (51-500100)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Jakub Otáhal, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 22.05.2007
Datum zadání: 22.05.2007
Datum a čas obhajoby: 06.10.2008 00:00
Místo konání obhajoby: seminární místnost katedry fyzioterapie
Datum odevzdání elektronické podoby:06.10.2008
Datum proběhlé obhajoby: 06.10.2008
Oponenti: MUDr. Mgr. Renata Vaňková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK