Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Ergonomické aspekty ovlivňující kvalitu jízdy na mechanickém vozíku
Název práce v češtině: Ergonomické aspekty ovlivňující kvalitu jízdy na mechanickém vozíku
Název v anglickém jazyce: Ergonomic aspects that influence the riding quality of mechanical wheelchair
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Zdravotní TV a tělovýchovné lékařství (51-500300)
Vedoucí / školitel: MUDr. Simona Majorová
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.09.2005
Datum zadání: 15.09.2005
Datum a čas obhajoby: 17.09.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:17.09.2007
Datum proběhlé obhajoby: 17.09.2007
Oponenti: PhDr. Klára Daďová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK