Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Detekční metody a odezva rozhraní interakce nohy s okolím - critical review
Název práce v češtině: Detekční metody a odezva rozhraní interakce nohy s okolím - critical review
Název v anglickém jazyce: Detection methods and response of interface interactions
of foot and surroundings -critical review
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Anatomie a biomechanika (51-500100)
Vedoucí / školitel: doc. PaedDr. Karel Jelen, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.06.2006
Datum zadání: 05.06.2006
Datum a čas obhajoby: 09.05.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:09.05.2007
Datum proběhlé obhajoby: 09.05.2007
Oponenti: MUDr. Václav Kvítek
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK