Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Využití Unifittestu (6-60) pro výběr talentů ve sportovní gymnastice
Název práce v češtině: Využití Unifittestu (6-60) pro výběr talentů ve sportovní gymnastice
Název v anglickém jazyce: Utilization of Unifittest (6-60) in artistic gymnastic for selection of talented
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Kinantropologie (51-400100)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jitka Chytráčková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.04.2006
Datum zadání: 15.04.2006
Datum a čas obhajoby: 26.09.2007 10:00
Místo konání obhajoby: oddělení antropomotoriky
Datum odevzdání elektronické podoby:05.09.2007
Datum odevzdání tištěné podoby:05.09.2007
Datum proběhlé obhajoby: 26.09.2007
Oponenti: Mgr. Šárka Panská, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK