Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Komunikační dovednosti trenéra volejbalu
Název práce v češtině: Komunikační dovednosti trenéra volejbalu
Název v anglickém jazyce: Communicative skills of volleyball trainer
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Sportovní hry (51-600300)
Vedoucí / školitel: PhDr. Rostislav Vorálek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 16.06.2006
Datum zadání: 16.06.2006
Datum a čas obhajoby: 07.05.2008 11:00
Místo konání obhajoby: Katedra sportovních her - oddělení volejbalu
Datum odevzdání elektronické podoby:07.05.2008
Datum proběhlé obhajoby: 07.05.2008
Oponenti: doc. PhDr. Jaroslav Buchtel, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK