Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Testování sakroiniálního skloubení (rešeršní práce)
Název práce v češtině: Testování sakroiniálního skloubení (rešeršní práce)
Název v anglickém jazyce: Testing of the Sacroiliac Joint
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Fyzioterapie (51-500400)
Vedoucí / školitel: doc. MUDr. František Helcl, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.03.2006
Datum zadání: 26.03.2006
Datum a čas obhajoby: 05.10.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:05.10.2007
Datum proběhlé obhajoby: 05.10.2007
Oponenti: PhDr. Miroslava Jalovcová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK