Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Dynamika změn kloubní pohyblivosti mládeže
Název práce v češtině: Dynamika změn kloubní pohyblivosti mládeže
Název v anglickém jazyce: Dynamics of changes of joint flexibility by youth
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Gymnastika (51-600200)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jaroslav Krištofič
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.12.2006
Datum zadání: 21.12.2006
Datum a čas obhajoby: 11.09.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:11.09.2008
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2008
Oponenti: PhDr. Mgr. Iveta Holá, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem práce je sledování změn kloubní pohyblivosti u mládeže v průběhu školní docházky.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK